Välkommen till Joggen AB

Joggen AB är ett bolag som har sina rötter i Växjö och som grundades av Jan-Olov Gustafsson 1994. Namnet Joggen kommer från Jan-Olovs initialer JOG.

Verksamhet

Bolaget tillhandahåller tjänster inom redovisning och ekonomisk rådgivning.

Vi arbetar mot tillverkande industrier, tjänsteföretag, fastighetsbolag, butiker, hantverkare, mm. Läs mer under rubriken, Tjänsteutbud.

Vår målsättning

Vår ambition är att du som kund ska känna förtroende för oss och de tjänster som vi levererar.

Vi strävar efter att följa lagar och normer och den standard som finns för redovisningstjänster i Sverige.

Vi har ett stort kontaktnät med erfarna revisorer, skattekonsulter och jurister. Vi vill vara din ekonomiska rådgivare fullt ut. Därför tycker vi att det är bra att kunna lyfta viktiga frågor till de som är experter inom respektive område. Vi vill kunna ge dig som företagare goda råd.

Om du som kund är nöjd är vi nöjda!

 

Växjö 2023

Bokföring, redovisning och tjänster inom företagsekonomi.

Joggen AB Joggen AB Joggen AB Joggen AB Joggen AB Redovisning - årsbokslut - årsredovisning - deklarationer - rådgivning